Bliv medlem af Grænseforeningen, Danmarks store kulturelle forening, og støt det danske arbejde i Sydslesvig
 Møder 2017:


Mandag den 30. oktober 2017
på Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Sjoerd Both:
"Krigens ændrede ansigt - dens væsen og nuværende udseende"

Bliv udfordret og inspireret af aftenens foredragsholder, tidligere kommandør i det hollandske søværn Sjoerd Jacob Johannes Both.

Hvad er krig egentlig for en størrelse og hvordan skelner man mellem venner og fjender? Er nationalstaten stadig relevant eller skal vi forlade os på overstatslige organisationer som EU? Hvordan skal Danmark bevares og forsvares?

Aftenens foredrag fremlægger et lidt anderledes syn på fænomenet krig og verdens aktuelle tilstand, krig og fred, nationalstatens og stormagternes rolle og truslen der udgår fra yderliggående ikke statslige aktører og grupperinger. Mange spørgsmål, få svar, men forhåbentlig meget stof til eftertanke!

Sjoerd Both har blandt meget andet været chef for NATO’s flådesamarbejde i Middelhavet og næstkommanderende for CTF 151, en amerikansk ledet international flådestyrke i Aden bugten.

Han har undervist maritim strategi og operationer på det hollandske forsvarsakademi. Efter at være gået på efterløn i 2011 arbejder han som freelance maritim sikkerhedsrådgiver og som instruktør og fartøjsfører i marinehjemmeværnet.
Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mandag den 24. april 2017:
på Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Generalforsamling
Dagens foredragsholder er Arne Sloth Kristoffersen (og ikke som annonceret i vores medlemsblad vores forhenværende forkvinde for Grænseforeningen Mette Bock - hun deltager i et møde i Norge).

Arne vil fortælle om "Sydslesvig i dag", om hvad der rører sig dernede, og sikkert komme ind på det forestående Landdagsvalg i Slesvig-Holsten.


Derefter er der Generalforsamling jvf. vedtægterne. I dagens anledning er der gratis kaffe og kage :)


_________________________________________________________________________________________________________________
Afholdte møder i 2016:

Mandag den 19. september kl. 1900
på Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Jens Andresen: Det grænseoverskridende samarbejde

Det er ingen hemmelighed at det kan være svært at samarbejde! Når et samarbejde derudover går på tværs af en grænse, med forskellige traditioner, kulturer og administrative rutiner, opstår der nemt problemer.

I aften skal vi høre fra én, som har været med på forreste række, med bl.a.en baggrund som regionsrådsmedlem i Region Syddanmark 2006-2009, og formand for Region Sønderjylland–Schleswig 2003-2009. Og derfor kan give os et spændende indblik i det grænseoverskridende samarbejde!
 
Siden 1997 har der været et formaliseret samarbejde mellem de sønderjyske kommuner og Region Syddanmark på den danske side af grænsen, og de såkaldte ”Kreise” Nordfriesland, Schlesvig-Flensborg og Flensborg By samt landet Slesvig-Holsten.

Det nære samarbejde koncentreredes i organisationen Sønderjylland-Schleswig med regionskontoret i Padborg. Samarbejdsaftalerne mellem landsregeringen og Region Syddanmark blev organiseret via de respektive administrationer i Kiel og Vejle.

De grænseoverskridende fællesprojekter har bl.a. omhandlet universitetssamarbejde, fælles ambulance- og helikopter-redningstjeneste, strålebehandling mod kræftsygdomme, fælles pendlerrådgivning og planlægning af fælles infrastruktur-projekter.

For at belyse mulighederne og vanskelighederne ved dette samarbejde omtaler Jens de strukturelle og lovmæssige forskelle mellem Danmark og Slesvig-Holsten. Endvidere vil de to nationale mindretals rolle i samarbejdet fremgå.

_____________________________________________

Mandag d. 24. oktober kl. 1900
på Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Jesper Clemmensen
– et medrivende foredrag om ”den usynlige mur” mellem DDR og Danmark under den kolde krig.

I 2015 var det 25 år siden at Tyskland blev genforenet, efter at muren var faldet i 1989. Hvad der nu allerede kan synes som en evighed siden, var for mange østtyske borgere dog en grum realitet. Befolkningen i DDR blev i mere end 40 år holdt fast i et diktatorisk jerngreb.
De var under konstant overvågning, og det var strengt forbudt at rejse til Vesten. Ufriheden fik titusinder af borgere til at kaste sig ud i desperate flugtforsøg over Berlinmuren eller hen over grænsen mellem de to tysklande. Men der var også en anden vej ud af undertrykkelsen i DDR – over Østersøen til Danmark.

Helt frem til Murens fald forsøgte omkring 6000 DDR-borgere at flygte over ”Den usynlige mur”. Chancen for at komme uset over den skarpt bevogtede kystlinje og slippe levende fra turen gennem Østersøens bølger var minimal. Færre end 1000 østtyskere lykkedes i forsøget.

I dette foredrag tager forfatter og journalist Jesper Clemmensen publikum med tilbage til den kolde krig. En rejse, hvor vi blandt andet kommer tæt på Stasis brutale univers, den østtyske dagligdag og med på mange af de hårrejsende flugtforsøg. Vi møder de heldige, ofrene, heltene og skurkene. Både tyske og danske.

Afholdes sammen med Folkeuniversitetet.


_________________________________________________________________________________________