Foredrag 2019

Her kan du se både vores afholdte og kommende foredrag i 2019.

Vi bestræber os på at lave et afvekslende program, der selvfølgelig handler om Sydslesvig og grænselandet, men også berører emner som national identitet, historie, personlige skæbner med mere.

25. februar
Filmaften om Rumænien ved Per Knudsen, medlem af ”Remets Venner”.

25. marts
Flemming Meyer: Sydslesvig i dag.

29. april
Esben Buch …fortæller i Grænseforeningen om det gamle Aalborg – krydret med naturoplevelser. Og afholdt generalforsamling.

24. til den 26. maj: Deltagelse i De danske Årsmøder i Sydslesvig.


  • 23. september
    Tidligere generalkonsul Henrik Becker Christensen: Første verdenskrigs afslutning og grænselandet – læs mere længere nede.
  • 21. oktober
    Uffe Østergaard: EU og nationale mindretal.
  • 25. november
    Juleafslutning ~ glögg, hygge og fællessang med Gaardsangerne fra Aalborg.

Tidligere generalkonsul Henrik Becker Christensen: Første verdenskrigs afslutning og grænselandet

Mandag d. 23. september 2019 kl. 19.00 på Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35, Aalborg

”Det omtalte værk er nu at få, da antikvarboghandleren rømmer sit lager…”

Sådan indledte den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hanssen et postkort, som han i oktober 1918 sendte fra Berlin til København. Det var kodesprog, der på tærsklen til det tyske nederlag i 1. verdenskrig forudså en ny situation i det dansk-tyske grænsespørgsmål.

I foredraget bliver der gjort rede for krigens gang og de begivenheder, der i efteråret 1918 fik H.P. Hanssens til at tage initiativer i grænsespørgsmålet. Herpå følger en gennemgang af den proces, der førte frem til de to folkeafstemninger i 1920.

Det var her et nyt princip – den nationale selvbestemmelsesret, der blev lagt til grund for fastlæggelsen af grænsen mellem Danmark og Tyskland. Og for det danske og det tyske mindretal, som vi kender dem i dag.

Henrik var dansk generalkonsul i Flensborg i perioden 1998 til 2017. Fra 1976-1998 var han ansat ved Institut for Grænseregionsforskning i Aabenraa, og fra 1992-98 var han instituttets direktør. Han er især kendt for sin indsats om grænselandets problemer og historie.

Arrangementet afholdes sammen med Folkeuniversitetet.

Henrik Becker Christensen
Henrik Becker Christensen